LODZ

Jewish Association for the Protection of Women was established in Lodz in 1911 by the representatives of Jewish assimilated elites of Lodz: Anna Czerniakow, Helena Nusbaum, and Samuel Herszberg. Already before the outbreak of the World War I, the organization was running employment agency and migration office, giving assistance both to female newcomers in Lodz and women who emigrated through Lodz abroad. Lodz-based Association expanded its activity in particular in the interwar period, in which the anti-trafficking movement focused its activities on assisting all women in difficult life circumstances. The Association was in constant contact with other organizations involved in the anti-trafficking movement, particularly with Argentinean Ezrat Nashim. On a rolling basis, cooperating organizations assisted Jewish women living in Lodz in finding their husbands who had emigrated abroad and made no sign, leaving their wives and children without a livelihood.

From 1919, the Lodz Association was led by Hulda Klotz who represented the organization at numerous international congresses. Klotz participated in World Congress of Jewish women organized in 1923 in Vienna where she gave a long speech about assisting abandoned women. We present to you the full content of her speech in the original German version.

 

 

ŁÓDŹ

W 1911 roku zostało założone w Łodzi Żydowskie Towarzystwo Ochrony Kobiet. Wśród inicjatorów tego przedsięwzięcia znaleźli się przedstawiciele asymilanckich środowisk Łodzi – Anna Czerniakow, Helena Nusbam i Samuel Herszberg. Jeszcze w przede dniu pierwszej wojny światowej otwarto biuro pośrednictwa pracy oraz biuro emigracyjne, kierując tym samym pomoc do kobiet przyjezdnych ze sztetli oraz tych, które udawały się w dalszą podróż zagranicę. Łódzkie Towarzystwo rozwinęło swoją działalność szczególnie w okresie międzywojennym, gdy ruch zwalczający handel kobietami skupił się na pomocy kobiet w szerokim znaczeniu. Towarzystwo było w stałym kontakcie z zagranicznymi organizacjami działającymi w ruchu przeciwko handlu żywym towarem, zwłaszcza z argentyńską Ezrat Naszim. Na bieżąco pomagano kobietom zamieszkałym Łodzi w odnalezieniu ich mężów, którzy wyemigrowali zagranicę i nie dawali od lat znaku życia, pozostawiając swoje żony i dzieci bez środków do życia.

Od 1919 roku na czele zarządu Towarzystwa stała Hulda Klotz, która reprezentowała organizację na wielu kongresach międzynarodowych. W 1923 na Światowym Kongresie Kobiet Żydowskich Klotz wygłosiła obszerny referat na temat pomocy porzuconym przez mężów kobietom żydowskim. Treść referatu zamieszczamy w całości w niemieckim oryginale.